Czsto Gamma Zaplecza 826.jpg

Jak często powinni się szkolić pracownicy produkcji?

Praca na produkcji to często zajęcie bardzo wymagające i fizycznie ciężkie. Od pracowników linii produkcyjnej wymaga się przede wszystkim dobrego stanu zdrowia oraz warunków fizycznych, które umożliwiają wykonywanie obowiązków. Ale toż nie wszystko – istnieje kilka grup szkoleń i kursów, które wymagają być regularnie wykonywane. Jak często powinni się szkolić pracownicy produkcji?

Szkolenia wstępne
Szkolenia wstępne organizowane są przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków pracowniczych oraz umożliwiają wdrożenie pracownika do przedsiębiorstwa. Obowiązkowym szkoleniem jest szkolenie BHP, które pozwala na zapoznanie się z zasadami działania hali produkcyjnej m. in. zasadami dotyczącymi zajmowania się po niej lub zachowania bezpieczeństwa podczas obsługiwania poszczególnych maszyn.

Pracownicy przechodzą również wewnętrzne szkolenia z zakresu obsługi poszczególnych taśm produkcyjnych. W pewnych przypadkach wymagane są bardziej specjalistyczne kursy, takie jak szkolenia dla brygadzistów, szkolenie dla mistrzów czy certyfikowane kursy z obsługi wózków widłowych.


Ciekawe: https://www.iprawo.net.pl/


Szkolenia okresowe
Pracownicy produkcji muszą regularnie odświeżać wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks Pracy wymusza przeprowadzanie szkoleń BHP co 6 lat dla mistrzów i brygadzistów a co 3 lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Dodatkowo w wielu przedsiębiorstwach często przeprowadzane są regularne szkolenia z zakresu obsługi maszyn szczególnie, jeśli te są wymienianie lub rewitalizowane. Pracownicy produkcji mogą uczyć się również na swoją rękę – dobre szkolenia dla kierowników mogą stanowić ciekawą pozycję w życiorysie szczególnie, jeśli w przyszłości chcemy starać się o awans na wyższe, kierownicze stanowisko.

Pracownicy produkcji powinni również zadbać o wiedzę techniczną i branżową, która w przypadku pojawienia się możliwości awansu, może dać znacząco większe możliwości na zdobycie lepiej płatnej i bardziej ważnej posady.